Ceny reziva s dph 20%, drevina smrek,jedľa v stavebnej kvalite čerstvo rezané

Hranoly a fošne do 6m      258,- eur/m3

Dosky I.tr. mix           216,- eur/m3

Dosky II.tr. mix (šalovacie)      156,- eur/m3

Strešné laty 5x3 5x4 5x5                288,- eur/m3